Záruka a reklamační řád společnosti DOVRE NV

Záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje pouze na původního kupce výrobku a není přenosná. Záruka se vztahuje pouze na nové výrobky, které nebyly od expedice nijak změněny, upraveny nebo opraveny. Výrobky kryté touto zárukou musí být vyrobeny po datu revize uvedeném níže. Záruku lze nárokovat u vašeho prodejce a zástupce výrobce, tj. společnosti ISD Trade s.r.o.  po předložení dokladu o koupi (účtenka/faktura s datem nákupu) s názvem modelu a výrobním číslem.

Tato záruka se vztahuje pouze na běžné použití v domácnosti. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, neodbornou instalací, zanedbáním údržby, přehřátím, nedbalostí nebo nehodou během přepravy, výpadkem proudu, silným sestupným prouděním vzduchu, nebo problémy s větráním.

Záruka se nevztahuje na litinové díly přicházející do přímého kontaktu s ohněm, škrábance, korozi, zkreslení či změnu barev. Záruka pozbývá platnosti také v případě vady či poškození způsobeného použitím neschválených dílů či dílů vyrobených třetí stranou. Instalaci musí provést autorizovaný technik v souladu s pokyny dodanými s tímto výrobkem a všemi místními či národními stavebními předpisy. Záruka se také nevztahuje na žádný servis související s nesprávnou instalací.

Výrobce si vyhrazuje právo, aby mu v případě vznesení nároku na reklamaci byl zaslán vadný výrobek nebo digitální fotografie téhož. Takové zboží musí být odesláno (a dopravné zaplaceno předem) zástupci výrobce k prozkoumání. Shledá-li výrobce výrobek vadným, tuto vadu prostřednictvím svého zástupce odstraní nebo výrobek vymění. Poplatky za přepravné zpátky k zákazníkovi zaplatí výrobce. Po předchozím souhlasu zástupce výrobce lze u kupujícího provést opravy, na něž se vztahuje záruka. Takové opravy uskuteční autorizovaný a vyškolený technik. Náklady na práci a opravu, jež jdou na vrub výrobce, se odvíjí od předem daného sazebníku a nesmí přesáhnout velkoobchodní cenu náhradního dílu. Všechny díly a servisní úkony, na něž se vztahuje tato záruka, jsou omezeny dle údajů v níže uvedené tabulce.

Výrobce se může po prozkoumání a zvážení vady rozhodnout, zda opraví nebo vymění jakoukoliv část kamen nebo kamna vymění celá. Výrobce v žádném případě nezodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé, či jiné následné škody jakékoliv povahy, které jsou vyšší, než pořizovací cena výrobku. Tato záruka se vztahuje na výrobky vyrobené po 1. června 2015.

 

 

Než zavoláte, připravte si prosím následující dokumenty a informace nutné k vyřízení nároku na reklamaci:

  • Vaše jméno, adresa a telefonní číslo;
  • Fakturu, Správu a revizi spalinové cesty a jméno prodejce;
  • Výrobní číslo a název modelu tak, jak jsou uvedeny na štítku připevněném vzadu na krbové vložce;
  • Povaha závady a všechny relevantní informace.

Dříve než odešlete kamna nebo jejich vadnou část zpět, počkejte, až od vašeho prodejce obdržíte potvrzení. Veškeré zboží zaslané na naši adresu bez předchozího souhlasu se automaticky vrací odesílateli.

 

  POPIS

  DÍLY

  PRÁCE

  Litinové díly, které nepřichází do přímého kontaktu s ohněm.

  5 LET

  -

  Povrchová úprava smalt

  5 LET

  -

  Elektronické součásti (ventilátor, regulátor otáček, atd.)

  2 ROKY

  -

  Sestava rukojeti, držáky skla a mechanismus ovládání vzduchu.

  2 ROKY

  2 ROKY

  Odnímatelné součásti spalovací komory z uhlíkové oceli.

  2 ROKY

  -

  Barva (odlupování **), těsnění, izolace, přikrývky z keramických vláken, cihly, deflektory a jiné izolační materiály.

  1 ROK

  -

  Všechny díly vyměněné v rámci záruky

  90 DNÍ

  -

 

* S výhradou výše uvedených omezení. ** Vyřízení reklamace vyžaduje obrázek.

Zpět do obchodu