Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, 

dovolte nám Vás informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet vybrané produkty a služby a reagovat na Vaši poptávku po nich. Při jejich zpracování dodržujeme standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost ISD Trade s.r.o., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 098 96 759 (dále jen správce), zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30675. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: info@isdtrade.cz.
  • Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody.
  • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro reakci na Vaši poptávku, vytvoření cenové nabídky, vytvoření a naplnění smlouvy mezi správcem a Vámi a provedení nezbytných úkonů před jejím uzavření: 
  • Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu. 
  • Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
  • Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží uvedené na internetových stránkách www.kfenergy.cz, www.isdtrade.cz. 
  • Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 5-ti let od ukončení posledního smluvního vztahu.
  • Vaše osobní údaje budou sdíleny s osobami, které se podílejí na dodání zboží, služeb, nebo realizaci platby a osobami spravující internetová stránky včetně jejich provozu. Dále společnosti zajišťující přepravu zboží, prodej, servis a instalaci zboží.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Zpět do obchodu